top of page

Het  " Betekenis-Pad "

Naast het aanbod in de diverse vormen van counseling is er ook een aanbod voor diegene onder u die zich begeeft op het 'Betekenispad'.

Misschien zet je de eerste stappen: je hebt je leven in handen, de rivier kabbelt rustig, je volgt de stroom, de oever is zichtbaar en toch is er diep in jou iets dat om aandacht vraagt. 

En dat 'iets' vraagt om stilte, inkeer en reflectie op jouw diepste zijn.

 

Levensvragen als: waarom ben ik hier, wat is mijn opdracht in dit leven, hoe kan ik dienstbaar zijn aan mezelf en anderen... zijn jou niet vreemd.

Met deze vragen die diep in jou sluimeren kan je nood voelen aan een spiegel om een verheldering te krijgen op datgene wat jouw leven bezieling geeft.

 

De meer "ervarene" op dit pad weet dat er fasen voorkomen die erg veel van je vragen op fysisch, psychologisch en diep spiritueel vlak en dat het erg ondersteunend kan zijn om tijdens deze fasen een luisterend oor te hebben; een getuige als het ware van datgene wat je doormaakt.

 

Voor al deze mensen is er het "Betekenispad". We verlaten hier een beetje het kader van de klassieke therapie/counseling en maken bij deze werkvorm dankbaar gebruik van de symboliek uit de mystieke leer, de archetypen van Carl Gustav Jung, de transpersoonlijke visie van Wilber, sterrensymboliek en andere...

bottom of page