top of page

         Genderidentiteit              Two Spirits

 

 

Er is een stille revolutie bezig… Er gebeurt op wereldniveau namelijk iets heel bijzonder met onze kijk op genderidentiteit. In Australië en Duitsland hoeven ouders sinds vorig jaar bij de geboorteaangifte het vakje ‘geslacht’ niet meer in te vullen en India volgde dit jaar met de wettelijke erkenning van een ‘derde geslacht’.

Facebook, de grootste sociale netwerksite, biedt aan haar(?) gebruikers in Amerika vijftig(!) gendermogelijkheden om hun identiteitsgevoel aan te geven en Time-Magazine zette dit jaar voor het eerst een transgender vrouw op de cover.

Het Belgisch instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde dat tussen 1993 en 2012, 631 Belgen officieel in transitie zijn gegaan.

 

De Joodse-Christelijke en Islamitische culturen gebruiken tot op heden enkel de fysieke geslachtskenmerken om genderidentiteit te definiëren. Deze enge kijk kan van ‘geslacht’ een gevangenis maken.

In vervlogen tijden, binnen oude beschavingen, ging het er vaak anders aan toe. Bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika bijvoorbeeld,was het niet het lichaam, maar de ziel die aangaf welk geslacht iemand zou dragen… En in mystieke en esoterische stromingen vinden we zelfs een streven naar de ‘Gendervrije ziel’ terug.

En u? Zijn het uw chromosomen of  is het ‘iets anders’ dat uw identiteitsgevoel aangeeft?

 

Two Spirit-traditie, Non Binary?

In tegenstelling tot datgene waarvoor deze term uit voorouderlijke gemeenschappen vaak gebruikt wordt, heeft deze genderidentiteit niets te maken met seksuele voorkeur!

 

Zoals de tekening hiernaast aangeeft gaat het in het individu om een "versmelting" van mannelijke en vrouwelijke identiteitsgevoelens. Men voelt zich niet man of vrouw, maar man én vrouw. Vermits deze twee identiteiten versmolten zijn is het bij heel wat Two Spirits erg moeilijk om vanuit één van die polariteiten te praten en/of te handelen.

 

De "Two-Spirit-traditie" staat in die zin ook los van de transgender-traditie vermits er een grote vrede is met het eigen lichaam.

 

De grootste kracht van de Two Spirits ligt in het domein van de spiritualiteit...

 

Ik help u graag om dit TS-domein te verkennen...

bottom of page