top of page

Workshops en Lezingen

 

 

 

 

Gegrond Leiderschap

 

De slogans: "steeds meer, steeds sneller, steeds groter!" worden in toenemende mate voor mensen -vooral in leidinggevende posities- pure horror. Waar vinden wij de noodzakelijke oriëntatie en de kracht om te voldoen aan deze eisen? De 'burn-out -epidemie' spreekt boekdelen.

 

Leiding geven aan anderen kunnen wij alleen, wanneer we op een goede manier leiding geven aan onszelf, wanneer wij verzoend zijn met onszelf en bereid zijn om ons écht in te laten met die mensen waarover we leiding 'mogen' geven.

Wanneer we het leiding geven zo opvatten, dan is dit een grote uitdaging. Dan moeten we ons bewust worden van onze eigen emoties en behoeften en deze dus niet op onze medewerkers projecteren.

Leiding geven aan anderen vraagt groot zelfinzicht. Als dat ontbreekt, dan zullen wij onze verdrongen behoeften in onze medewerkers menen te zien en deze bij hen gaan bestrijden.

Wanneer we stille distantie verkrijgen ten opzichte van datgene wat ons in ons werk belast, dan komen we tot 'dienstbaar leiderschap'. Hierdoor worden we zelf vitaler en wekken we de vitaliteit bij onze medewerkers.

 

Aanbod: korte lezing, één of meerdaagse trainingen in deze materie.

 

 

Het mystieke Pad

 

In deze lezing wandelen we door het mystieke erfgoed. 

Wat is mystiek? Welke zijn onze grote voorgangers? Wat behoort tot de leer van deze bijzondere weg en wat is een mystieke ervaring?

Behoort deze leer enkel tot het besloten milieu van kloosterordes en geheime genootschappen of kan elke mens dit pad bewandelen? En welk pad is dat dan, hoe herken je het?

 

Aanbod: korte lezing, één of meerdaagse trainingen

 

 

Robin & Rudyard

 

A lecture or workshop about Robin's very special journey.

 

Genderdiversiteit

 

Een lezing over de betekenis van gender;

Er is een stille revolutie bezig… Er gebeurt op wereldniveau namelijk iets heel bijzonder met onze kijk op genderidentiteit. In Australië en Duitsland hoeven ouders sinds 2014 bij de geboorteaangifte het vakje ‘geslacht’ niet meer in te vullen en India volgde dit jaar met de wettelijke erkenning van een ‘derde geslacht’.

Facebook, de grootste sociale netwerksite, biedt aan haar(?) gebruikers in Amerika vijftig(!) gendermogelijkheden om hun identiteitsgevoel aan te geven en Time-Magazine zette dit jaar voor het eerst een transgender vrouw op de cover.

Het Belgisch instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen publiceerde dat tussen 1993 en 2012, 631 Belgen officieel van geslacht zijn veranderd.

 

De Joodse-Christelijke en Islamitische culturen gebruiken tot op heden enkel de fysieke geslachtskenmerken om genderidentiteit te definiëren. Deze enge kijk kan van ‘geslacht’ een gevangenis maken.

In vervlogen tijden, binnen oude beschavingen, ging het er vaak anders aan toe. Bij de oorspronkelijke bewoners van Amerika bijvoorbeeld,was het niet het lichaam, maar de ziel die aangaf welk geslacht iemand zou dragen… En in mystieke en esoterische stromingen vinden we zelfs een streven naar de ‘Gendervrije ziel’ terug.

En u? Zijn het uw chromosomen of  is het ‘iets anders’ dat uw identiteitsgevoel aangeeft?

 

Aanbod: korte lezing, één of meerdaagse traingen

bottom of page